Skip to main content

Personvernerklæring

Personvern er viktig for oss.

Vi samler ikke data for markedsføring. Vi har ingen distribusjonslister ut over eksisterende kunder som får informasjon om sine produkter. Informasjon fra kunder som ønsker å bli kontaktet, oppbevares vårt CRM system (i Uniconta).

Som IT bedrift knyttet til innsikt i regnskap er vi underlagt streng taushetsplikt. Handel med aksjer knyttet til våre kunder er forbudt.

Som innehaver, garanterer jeg for din informasjon i vår database.

Spørsmål kan rettes til:

Per-Ottar Andorsen  (mobil) 90536751 (epost) per@pitsupport.no

 

 

WordPress-informasjonskapselvarsel fra Real Cookie Banner