Bilagsregistrering

Oppsett

Skjer via journaler som kan settes opp for ulike formål, for å gjøre registreringen så hurtig som mulig

Journaler.png

"Endre kladd" gir deg mulighet for oppsett

Journaloppset.png

Her gjør du dine valg av automat funksjoner som skal skje ved bilagsregistrering i journalen.

eks. fjern hake ved "Tildeling av bilagsnummer under "Bokføring kladd"

Gir deg bilagsnummer ved registrering.

Per-Ottar Andorsen