Kontoplan

Fleksibel kontoplan med nøkkel informasjon

Kontoplan.png

Kontoplanen er essensiell mht å vise deg dagsferske summer. Du kan sette inn eller fjerne felt fra skjermen. Du bygger selv dine sumnivåer. Når du starter et nytt regnskap så kan du velge egen kontoplan eller bruke standarden som følger med systemet.

"Layout" knapp gir mulighet for å legge til og fjerne felter. Du kan også klikke på kolonne og flytte den i skjermbildet med "drag and drop".