CRM Prospect

Viser kunder og Prospects

Prospect.png

Prospect oversikten hjelper deg til å følge opp dine fremtidige kunder. Dersom du oppretter et prospect som ikke er kunde fra før, vil denne tildeles et prospectnummer.

De kan følges opp på forskjellige kriteria. Her kan du legge inn verdien av prospectet, og sannsynligheten for at prospektet aksepterer.

CRM/Kampanje Du kan definere og opprette forskjellige kampanjegrupper.

 

Per-Ottar Andorsen