Bankavstemming

Sammenligne dine posteringer mot banktransaksjoner

Bankavstemming.png

Et kort overblikk over funksjoner:

  • Import av bankposteringer fra online bank til Uniconta
  • Automatisk match av posteringer mellom bank og Uniconta
  • Overfør importerte og avstemte bankposter til bokføringskladden
  • Ingen risiko for dobbeltimport, Uniconta holder styr på bankpostene
  • Direkte utredning av uoverensstemmelser
  • Automatisk henting av kunde/leverandør ved fakturabetaling
  • Ubegrenset antall bankkonti eller andre konti til avstemming
  • Tydelig markering av avstemte, ikke-avstemte, og poster som venter i kladden
  • Sett bankpostering på Vent/Hold
  • Avvisning av finansposter, som ikke er registrert på bankkontoen
Per-Ottar Andorsen